گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

به سلکت (Behselect)

نام عمومی:  کلتودیم 12% EC

نام تجاری: به سلکت

کلاس: علف کش

دوره کارنس: تاکنون هیچ دوره کارنسی ثبت نشده است

نحوه تاثیر:

علف کشی سیستمیک و انتخابی از خانواده شیمیایی ســیکلوهگزانیدیون میباشد برای کنترل علفهــای هرز باریک برگ یک ســاله و چند ســاله در مزارع چغندر قند و ســویا به صورت پس رویشــی

محصول

علف هرز

زمان مصرف

میزان مصرف

چغندرقند

یکساله

2-4 برگی تا شروع پنچه زنی

1-0/8 لیتر در هکتار

چندساله

2-4 برگی علف هرز

سویا

یکساله         

2-4 برگی تا شروع پنچه زنی

1/2-1 لیتر در هکتار

چندساله

2-4 برگی علف هرز

پیاز

باریک برگ ها

2-4 برگی علف هرز

1/2 لیتر در هکتار