گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

کود (PK 5-55)

 

عناصر تضمین شده

فسفر قابل استفاده (P2O5)

پتاسیم محلول در آب (K2O)

درصد

5

55

کود پتاس بالا باعث افزایش سایز، کیفیت و رنگ پذیری میوه خواهد شد.

 • از ترکیب کود فسفر پتاس بالا پی کی با مس و فرآورده‌هایی بر پایه روغن، فوسیتیل آلومینیوم، دودین و تری فورین خودداری شود.

میزان مصرف:

محصولات زراعی، صیفی و سبزیجات به میزان 2-1 کیلوگرم در هکتار و به صورت محلول پاشی

محصولات باغی به میزان 2-1 کیلوگرم در هزار و به صورت محلول پاشی

کلیه محصولات 10 کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری

ویژگی و مزیت ها

  • فسفــر و پتاسیـم کـاملاً پایـدار و محلـول در آب
  • جرم حجمی و درصـد وزنـی بسیـار بـالا
  • قـابلیـت جـذب از راه ریـشـه و بـرگ
  • افـزایـش سنتـز پـروتئیـن در گیـاه
  • افـزایـش مقـاومـت گیاه در بـرابـر تنش های محیطـی و کم آبـی
  • افـزایـش مقـاومـت گیـاه در بـرابـر بیماریهای قـارچی ، بـویـژه در صیفی جات و جـالیـز
  • افـزایـش وزن ، عملکـرد و کیفیـت محصـول
  • افـزایـش ریـشه دهـی بـویـژه در درختـان میـوه
  • بهبـود طعم و رنگ میــوه

احتیاط و هشدار: دور از دسترس اطفال نگهداری شود.  قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.