گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

بهسول 20-20-20 + TE

اطلاعات تکمیلی

  • تولید کننده: بهاور شیمی
  • شماره ثبت کودی: 35535

تجزیه ضمانت شده:

عنصر

درصد

عنصر

درصد

نیتروژن کل

20

پتاسیم محلول در آب (K2O)  

20

نیتروژن نیتراتی

5/4

منگنز  محلول

0/03

نیتروژن آمونیومی

4

بر محلول

0/01

نیتروژن اوره ای

10/6

روی محلول

0/02

فسفر قابل استفاده (P2O5)

20

 

 

دستورالعمل مصرف:

میزان مصرف برای محلول‌پاشی به نسبت 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار 3-2 بار.

میزان مصرف در سیستم آبیاری 10 تا 15 کیلوگرم در هزار لیتر آب ابیاری.

 

ویژگیها و توصیهها:

پایداری عناصر كلاته شده در 6-4=pH و قابل استفاده در تمامی سیستم‌های آبیاری.