گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی سیب زمینی

برنامه غذایی سیب زمینی

زمان مصرف

محصول

میزان مصرف (کیلوگرم یا لیتر در هکتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

مراحل اولیه رشد (ارتفاع گیاه 6-5 سانتیمتر است)

فلورال 20-20-20

الگاسیفو 3000

5/2

3

محلول پاشی

تحریک و تقویت گیاهان جوان جهت رشد یکنواخت

شروع غده‌دهی

ارت 23

فلورال 20-20-20

3

5/2

محلول پاشی

افزایش تشکیل غده

رشد غده‌ها

الگاسیفو 3000

فلورال پتاسیم

1

3

محلول پاشی

به منظور افزایش رشد و یکنواخت شدن اندازه غده‌ها

30 روز قبل از برداشت

فلورال پتاسیم

بیولایت

3

2/0

محلول پاشی

افزایش تشکیل نشاسته در غده‌ها

در مراحل رشد غده می‌توان از کود پتاس بالا روزاسول 43-3-12 یا سولوپلاس به میزان 10 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.

 

توصیه‌های تخصصی

هدف از استفاده

محصول

میزان مصرف

(کیلوگرم یا لیتر در هکتار)

زمان مصرف

رفع تنش جابجایی

سیفامین ب کا

سیفومیک

5 گرم در لیتر

10 گرم در لیتر

غده‌های بریده شده را به مدت 10-5 دقیقه در محلول قرار دهید

کمبود منیزیم

منیزیم فست

1

محلول پاشی در زمان مشاهده اولین آثار کمبود و تکرار هر 7-3 روز یکبار

افزایش محصول

کود پتاس بالا مانند روزاسول 30-5-15

60

همراه با آبیاری در طول دوره رشد غده‌ها به دو مقدار مساوی تقسیم شده و در دو مرحله استفاده شود

افزایش قطر غده

کالسیسان

1

3

محلول پاشی: شروع استفاده در زمان آغاز رشد و تکرار 10-8 روز بعد

در مواقع تغییر ناگهانی دما

آلگاسیفو 3000

3

محلول پاشی: در زمان مشاهده اولین علایم و تکرار 3 بار هر هفت روز

در زمان تهیه زمین یا همزمان با مرحله خاک‌دهی می‌توان از کود اورگویت یا تراویت به میزان 1000-600 کیلوگرم در هکتار مخلوط با خاک استفاده نمود.