گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی سیب زمینی

برنامه غذایی سیب زمینی

زمان مصرف

محصول

میزان مصرف (كیلوگرم یا لیتر در هكتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

مراحل اولیه رشد (ارتفاع گیاه 6-5 سانتیمتر است)

فلورال 20-20-20

الگاسیفو 3000

5/2

3

محلول پاشی

تحریك و تقویت گیاهان جوان جهت رشد یكنواخت

شروع غده‌دهی

ارت 23

فلورال 20-20-20

3

5/2

محلول پاشی

افزایش تشكیل غده

رشد غده‌ها

الگاسیفو 3000

فلورال پتاسیم

1

3

محلول پاشی

به منظور افزایش رشد و یكنواخت شدن اندازه غده‌ها

30 روز قبل از برداشت

فلورال پتاسیم

بیولایت

3

2/0

محلول پاشی

افزایش تشكیل نشاسته در غده‌ها

در مراحل رشد غده می‌توان از کود پتاس بالا روزاسول 43-3-12 یا سولوپلاس به میزان 10 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.

 

توصیه‌های تخصصی

هدف از استفاده

محصول

میزان مصرف

(كیلوگرم یا لیتر در هكتار)

زمان مصرف

رفع تنش جابجایی

سیفامین ب كا

سیفومیك

5 گرم در لیتر

10 گرم در لیتر

غده‌های بریده شده را به مدت 10-5 دقیقه در محلول قرار دهید

كمبود منیزیم

منیزیم فست

1

محلول پاشی در زمان مشاهده اولین آثار كمبود و تكرار هر 7-3 روز یكبار

افزایش محصول

کود پتاس بالا مانند روزاسول 30-5-15

60

همراه با آبیاری در طول دوره رشد غده‌ها به دو مقدار مساوی تقسیم شده و در دو مرحله استفاده شود

افزایش قطر غده

كالسیسان

1

3

محلول پاشی: شروع استفاده در زمان آغاز رشد و تكرار 10-8 روز بعد

در مواقع تغییر ناگهانی دما

آلگاسیفو 3000

3

محلول پاشی: در زمان مشاهده اولین علایم و تكرار 3 بار هر هفت روز

در زمان تهیه زمین یا همزمان با مرحله خاک‌دهی می‌توان از کود اورگویت یا تراویت به میزان 1000-600 کیلوگرم در هکتار مخلوط با خاک استفاده نمود.