گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی زعفران:

 الف) استفاده به صورت محلول‌پاشی طی سه مرحله.

  • مرحله اول: هنگامی که برگ‌های حقیقی اولیه ظاهر شدند.

سینرگون 2000 یک لیتر+ فلورال 20-20-20 به مقدار 2/5 کیلوگرم+زولفست به مقدار 0/5 لیتر.

  • مرحله دوم زمانی که جوانه‌ها شکل میگیرند قبل از گل‌دهی

ارت 23 به میزان 3 لیتر+ برفست 1 لیتر+ فلورال 20-20-20 به مقدار 2/5 کیلوگرم+ زولفست به مقدار 0/5 لیتر.

  • مرحله سوم پس از برداشت.

فلورال پتاسیم 3 کیلوگرم +میکروم 1 کیلوگرم+ زولفست 2 لیتر.

ب ) استفاده خاکی

سوپرنات 93 یا سیفومیک یا ترا به میزان 15 تا 20 لیتر در هکتار.

 

برنامه غذایی توت فرنگی

زمان مصرف

محصول

میزان مصرف

دلیل مصرف

باز شدن گل‌ها

ارت 23

3 لیتر در هکتار

دستیابی به محصول بیشتر

آلگاسیفو 3000

3 لیتر در هکتار

برفست

1 لیتر در هکتار

در زمان گل‌دهی

ارت 23

3 لیتر در هکتار

دستیابی به محصول بیشتر

آلگاسیفو 3000

3 لیتر در هکتار

برفست

1 لیتر در هکتار

در پایان گل‌دهی

سیفامین ب کا

500 سی‌سی در هکتار

بدست آوردن میوه‌های بزرگ‌تر و تقویت بوته

فلورال 20-20-20

2/5 کیلوگرم در هکتار

گروول

0/5-1 کیلوگرم در هکتار

در زمان تورم میوه

فلورال پتاسیم

3 کیلوگرم در هکتار

بهبود کیفیت میوه (تکرار هر 8-10 روز )

بیولایت

200 گرم در هکتار

آلگاسیفو 3000

3 لیتر در هکتار

توصیه‌های خاص

کلروز برگ‌ها

بیومیکس یا میکروم

1 کیلوگرم در هکتار

در زمان مشاهده اولین علائم کمبود تکرار 3-2 بار

تغییرات دمائی

الگاسیفو 3000

3 لیتر در هکتار

در زمان کاهش دما و تکرار به صورت دوره‌‌ای

برای بدست آوردن میوه سفت

کالسیسان

3 لیتر در هکتار

هر 8-10 روز یکبار در زمان رشد میوه‌ها

برنامه غذایی گیاه زینتی رز

- قبل از نشاء کاری سوپرنات 93 به میزان 40-20 لیتر در هر 1000 متر مربع و 1 کیلوگرم آهن در یک هکتار با آبیاری به طور یکنواخت پخش شود.

- جهت ریشه زایی زیاد قبل از نشاء بایستی نشاء ها را به مدت 20 ثانیه در محلول 1 سی سی انرژیل در 50 لیتر آب قرار داد.

- به هنگام شروع به رشد الگاسیفو به میزان 3-1/5 لیتر در هکتار استفاده شود

- میزان 300-250 گرم در 100 لیتر آب کود فلورال 20-20-20 قبل از گل‌دهی محلول پاشی شود.

- پس از شروع به رشد هر هفته ترکیب انرژیل(1 سی سی انرژیل در 50 لیتر آب) محلول پاشی شود.

- در طی دوران رشد محلول زیر تهیه و محلول پاشی سپس تا قبل از گل‌دهی 3-2 بار تکرار شود:

  * المین 150 سی سی در 100 لیتر آب.

  * آزومین 40 سی سی در 100 لیتر آب.

  * میکروم 60 گرم در 100 لیتر آب.

- کالسیسان به میزان 2 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی یا کود آبیاری و 4-3 بار تکرار هر 12-10 روز.

- در زمان تشکیل غنچه از ترکیب زیر استفاده شود:

  * بیولایت به میزان 150 گرم در هکتار و 3-2 بار تکرار هر 15 روز یکبار.

- جهت بدست آوردن گل‌هایی با شاخه‌های بلندتر و گل های بزرگتر به هنگام ظهور جوانه گل از ترکیب زیر استفاده شود و هر 30-20 روز یکبار تکرار شود:

  * قرص جیبرلیک به میزان 1 قرص در 100 لیتر آب به صورت محلول پاشی.

- در مراحل پایانی رشد از فلورال پتاسیم به میزان 3-2/5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده شود.

برنامه غذایی چغندر قند

مرحله

محصول

میزان مصرف (محلول‌پاشی)

میزان مصرف (کودآبیاری)

کاشت بذر

سیفومیک +سوپرآمینوس

در100کیلوبذر

1/5 لیتر +0/5 لیتر

6 تا 8 برگی

بیومکس+روزاسول 20-20-20

2 درهزار+1 درهزار

1/5 کیلوگرم +8 کیلوگرم

8 تا 10 برگی

بیومیکس+روزاسول 43-3-12 یا بورک 37

2 درهزار+1 درهزار

1/5 کیلوگرم +8 کیلوگرم

16 تا 18 برگی

سیفومیک+سولوپلاس یا بورک 37

2 درهزار

10لیتر+12کیلو

برنامه غذایی یونجه

مرحله

محصول

مقدار

طریقه مصرف

زمان مصرف

اول

کود کامل روزاسول 0-61-12

کود کامل ایدروفلورال 10-50-10

یا فوکستر

7-5 کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی (قابل اختلاط با سموم علف کش)

پس از شروع رشد در زمستان

زولفست

2 لیتر

دوم

کود کامل روزاسول 0-61-12

کود کامل ایدروفلورال 10-50-10

یا فوکستر

7-5 کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی

8-10 روز پس از هر برداشت

سینرگون 2000

2 لیتر در هکتار

 

استفاده‌های ویژه

دلیل مصرف

محصول

مقدار

طریقه مصرف

زمان مصرف

بهبود شرایط خاک

سوپرنات 93

20 لیتر در هکتار

داخل آبیاری

قبل از کاشت

زولفست

2-3 لیتر

منیزیم

2 لیتر

گروول

2 کیلوگرم

ایجاد جوانه‌های جدید و قوی

فلورال 20-20-20

5 کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی

قبل از جوانه زنی بوته‌های چند ساله

کمپلکس

2 لیتر در هکتار

جلوگیری از ریش برگ‌ها در زمان انتقال

آلگاسیفو 3000

2 لیتر در هکتار

محلول‌پاشی

ضد استرس (قبل از برداشت در تابستان که گرما باعث ریزش برگ‌ها می‌شود)

بهبود عملکرد

فسفات اوره

10-25کیلوگرم در هکتار

داخل آبیاری

در طی دوره رشد یا اواسط هر چین

 

 

برنامه غذایی برنج

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

(کیلوگرم یالیتردرهکتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

در زمان کاشت یا قبل از رویش

کودکامل روزاسول

0-61-12

کودکامل ایدروفلورال   10-50-10

یا فوکستر

10-20

در زمان کاشت یا همراه با علفکش‌های پیش رویشی

فراهم کردن فسفر و افزایش جوانه‌زنی

رشد/جوانه‌زنی

سینرگون 2000

میکروم

2

0/5

همراه با علفکش‌های پس رویشی

تحریک رشد

خوشه‌دهی/گل‌دهی

بیولایت

آمینوپلانت

میکروم

0/2

2

0/5

محلول پاشی همراه با قارچ کش‌ها

افزایش محصول و دانه‌بندی بیشتر

 

توصیه‌های اختصاصی

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

(کیلوگرم یا لیتر در هکتار)

نحوه مصرف

بیماری کوتولگی زرد

زینک فست

1

محلول پاشی: در زمان جوانه‌زنی/گل‌دهی

کمبود همزمان مواد غذایی

میکروم

1

محلول پاشی: در زمان جوانه‌زنی/ گل‌دهی

  • در طول فصل رشد می‌توان از کود کمپلکس برنج، آمینوپلانت و ولگرو روی-مس به صورت محلول پاشی استفاده نمود.

برنامه غذایی غلات (گندم، جو، ذرت و ...)

مرحله

محصول

مقدار

طریقه مصرف

زمان مصرف

اول

کودکامل روزاسول    0-61-12

یا ایدروفلورال           10-50-10

یا فوکستر

10-15 کیلوگرم

همزمان با کاشت و یا همزمان با علف کش‌ها

همزمان با کاشت و یا قبلازجوانه‌زنی

سوپر نات 93

20-30 لیتر

دوم

زولفست

2-3 لیتر

محلول‌پاشی و یا همزمان با علف کش‌ها

در زمان رشد

سینرگون 2000

2 کیلوگرم

آمینو پلانت

2-3 لیتر

سوم

زولفست

2-3 لیتر

محلول‌پاشی و یا همزمان با قارچ کش‌ها

همزمان با ظهور خوشه‌ها

بیولایت

200 گرم

آمینو پلانت

3-5 لیتر

  • در غلات به خصوص ذرت می‌توان از کود روی مایع مانند Zinc 750 به میزان 1/5 لیتر در هزار از مرحله 6 برگی به بعد به فواصل 10 تا 15 روز یک بار استفاده نمود.