گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی گیاه زینتی رز

برنامه غذایی گیاه زینتی رز

- قبل از نشاء كاری سوپرنات 93 به میزان 40-20 لیتر در هر 1000 متر مربع و 1 كیلوگرم آهن در یك هكتار با آبیاری به طور یكنواخت پخش شود.

- جهت ریشه زایی زیاد قبل از نشاء بایستی نشاء ها را به مدت 20 ثانیه در محلول 1 سی سی انرژیل در 50 لیتر آب قرار داد.

- به هنگام شروع به رشد الگاسیفو به میزان 3-1/5 لیتر در هكتار استفاده شود

- میزان 300-250 گرم در 100 لیتر آب كود فلورال 20-20-20 قبل از گل‌دهی محلول پاشی شود.

- پس از شروع به رشد هر هفته تركیب انرژیل(1 سی سی انرژیل در 50 لیتر آب) محلول پاشی شود.

- در طی دوران رشد محلول زیر تهیه و محلول پاشی سپس تا قبل از گل‌دهی 3-2 بار تكرار شود:

  * المین 150 سی سی در 100 لیتر آب.

  * آزومین 40 سی سی در 100 لیتر آب.

  * میكروم 60 گرم در 100 لیتر آب.

- كالسیسان به میزان 2 لیتر در هكتار به صورت محلول پاشی یا كود آبیاری و 4-3 بار تكرار هر 12-10 روز.

- در زمان تشكیل غنچه از تركیب زیر استفاده شود:

  * بیولایت به میزان 150 گرم در هكتار و 3-2 بار تكرار هر 15 روز یكبار.

- جهت بدست آوردن گل‌هایی با شاخه‌های بلندتر و گل های بزرگتر به هنگام ظهور جوانه گل از تركیب زیر استفاده شود و هر 30-20 روز یكبار تكرار شود:

  * قرص جیبرلیك به میزان 1 قرص در 100 لیتر آب به صورت محلول پاشی.

- در مراحل پایانی رشد از فلورال پتاسیم به میزان 3-2/5 كیلوگرم در هكتار به صورت محلول پاشی استفاده شود.