گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی برنج

برنامه غذایی برنج

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

(کیلوگرم یالیتردرهکتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

در زمان کاشت یا قبل از رویش

کودکامل روزاسول

0-61-12

کودکامل ایدروفلورال   10-50-10

یا فوکستر

10-20

در زمان کاشت یا همراه با علفکش‌های پیش رویشی

فراهم کردن فسفر و افزایش جوانه‌زنی

رشد/جوانه‌زنی

سینرگون 2000

میکروم

2

0/5

همراه با علفکش‌های پس رویشی

تحریک رشد

خوشه‌دهی/گل‌دهی

بیولایت

آمینوپلانت

میکروم

0/2

2

0/5

محلول پاشی همراه با قارچ کش‌ها

افزایش محصول و دانه‌بندی بیشتر

 

توصیه‌های اختصاصی

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

(کیلوگرم یا لیتر در هکتار)

نحوه مصرف

بیماری کوتولگی زرد

زینک فست

1

محلول پاشی: در زمان جوانه‌زنی/گل‌دهی

کمبود همزمان مواد غذایی

میکروم

1

محلول پاشی: در زمان جوانه‌زنی/ گل‌دهی

  • در طول فصل رشد می‌توان از کود کمپلکس برنج، آمینوپلانت و ولگرو روی-مس به صورت محلول پاشی استفاده نمود.