گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی گوجه فرنگی خوراكی

برنامه غذایی گوجه فرنگی خوراكی

زمان مصرف

كود

میزان مصرف

(كیلوگرم یا لیتر درهكتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

بعد از جابجایی

آزومین

سیفامین ب كا

300 گرم در صد لیتر آب

200 گرم در صد لیتر آب

بلافاصله پس از جابجایی نشاء در پای بوته

تحریك ریشه‌زایی و كاهش تنش‌های جابجایی

ابتدای مرحله رشد

کود کامل 20-20-20

آزومین

100-80

30

تقسیم مقدار كل به تعداد دفعات زیاد در طول دوره آبیاری

تحریك تشكیل گل

بعد از تشكیل میوه

کود کامل 20-20-20

کلسی پلاس

80-60

50

تقسیم مقدار كل به تعداد دفعات زیاد در طول دوره آبیاری

افزایش رشد و بزرگ‌تر شدن میوه‌ها

از ابتدای تورم میوه‌ها تا رسیدن میوه

کود کامل 43-3-12

کلسی پلاس

90-80

30

تقسیم مقدار كل به تعداد دفعات زیاد در طول دوره آبیاری

بهبود كیفیت میوه

 

گوجه فرنگی صنعتی

زمان مصرف

كود

میزان مصرف

(كیلوگرم یا لیتردرهكتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

مراحل اولیه رشد

فلورال 20-20-20

آلگاسیفو 3000

2/5

3

محلول پاشی

تحریك و تقویت گیاهان جوان به منظور حداكثر رشد و تكرار 3-2 بار

آغاز گل‌دهی هر شاخه

ارت 23

برفست

3

1

محلول پاشی

افزایش لقاح

بعد از میوه‌دهی

سیفامین ب كا

فلورال 20-20-20

0/6

2/5

محلول پاشی

افزایش رشد میوه و تكرار 8 روز بعد

تورم میوه/رنگ انداختن

فلورال پتاسیم

بیولایت

3

0/2

محلول پاشی

بهبود كیفیت میوه(رنگ و مزه) و تكرار 3-2 بار

 

توصیه‌های اختصاصی

هدف از استفاده

كود

میزان مصرف

(كیلوگرم یا لیتر درهكتار)

زمالن مصرف

رفع تنش جابجایی

آزومین

سیفامین ب كا

300 گرم در صد لیتر آب

200 گرم در صد لیتر آب

بلافاصله پس از جابجایی در پای بوته

ریزش برگ‌ها در اثر كمبود منیزیم

کود مایع منیزیم

1

محلول پاشی: در زمان مشاهده اولین علائم كمبود و تكرار 3 بار به فاصله هر هفت روز

ضعف عمومی

میكروم یا

المین

1

2

محلول پاشی: در زمان مشاهده اولین علائم كمبود و تكرار 3 بار به فاصله هر هفت روز

پوسیدگی ریشه

كالسیسان

3

محلول پاشی: آغاز محلول پاشی بعد از تشكیل میوه و تكرار 3 بار هر 10-8 روز یكبار

تغییر ناگهانی دما

آلگاسیفو 3000

3

محلول پاشی: در زمان مشاهده اولین علائم و تكرار 3 بار هر هفت روز

  • در زمان تهیه زمین می‌توان از کود اورگویت به میزان 1000-800 کیلوگرم در هکتار مخلوط با خاک استفاده نمود.
  • در مراحل اولیه آبیاری می‌توان از کود سوپرنات 93 به میزان 50-30 لیتر در هکتار در سیستم آبیاری استفاده نمود.