گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

با توجه به قدرت رقابتی کم کنجد در مقابل علف های هرز، حضور علف های هرز به شدت سبب کاهش عملکرد کنجد می شود، لذا مهار علف های هرز در این محصول اهمیت زیادی دارد. با این هدف، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال 6931 در شهرستان رامهرمز، استان خوزستان انجام شد. کرت اصلی، شیوه کشت )کرتی، کف جوی و روی پشته( و کرت های فرعی، کاربرد علف کش )اکسیفلورفن 010 میلی لیتر ماده / 913 میلی لیتر ماده مؤثر در هکتار(، دایوران ) 043 گرم ماده مؤثر در هکتار(، تریفلورالین ) 6033 میلی لیتر ماده مؤثر در هکتار(، و لینوران ) 0 ( مؤثر در هکتار(( بود. هم چنین، آزمایش، دارای تیمارهای شاهد با علف هرز و وجین دستی به منظور مقایسه بود.

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق می‌شود.

 

کودها به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

شیمیایی – حیوانی - آلی یا ارگانیک - بیولوژیک یا زیستی

 

کودهای شیمیایی

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق می‌شود.

 

کودها به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

شیمیایی – حیوانی - آلی یا ارگانیک - بیولوژیک یا زیستی

 

کودهای حیوانی

صفحه1 از2